BORDANADAM

şol gökleri kaldıranın donatarak dolduranın ol!deyince olduranın doksan dokuz adı ile…

Archive for the ‘ASTRONOMİ’ Category

ASTEROİDLER

Posted by BÖÖ Aralık 18, 2006

Asteroidler, Güneş Sistemi’nin beş milyar yıl önceki oluşumundan arta kalan
büyük kaya ve metal parçalarıdır. Asteroid Kuşağının toplam kütlesi Ay’ın
kütlesinden küçüktür. Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin dağılımına
bakıldığında bu dağılımın düzenli olduğu olduğu farkedilir. Her gezegenin
yörüngesi bir içtekinden %75 geniştir. Bu dağılıma göre Asteroid Kuşağı’nın
yerinde bir gezegen olması gerekirdi. Bu gezegene ne oldu? Bu konuda kesin bir kanıt
olmamakla birlikte, 5 milyar yıl önce Güneş Bulutsusu, Güneş Sistemi’ni oluşturmak
üzere şekillenirken, bu bölgedeki gezegenimsiler hiç bir zaman biraraya gelerek
gezegen oluşturamadılar ya da oluşan gezegen, kendisinden daha önce şekillenen dev
gezegen Jüpiter’in çok güçlü kütle çekimi etkisiyle parçalanarak bugünkü
kuşağa dönüştü.

Mars ve Jupiter arasında bulunan ana kuşak dışında pek çok asteroid grubu
vardır. Jupiter’le aynı yörüngeyi paylaşan Truvalılar’ın (Troyanlar) bir bölümü
gezegenin önünde ilerlerken bir bölümü onu izler. İlk keşfedilen üyesi olan Ceres
940 km. çapında dev bir kaya parçasıdır. Üzeri kraterlerle doludur ve Güneş
çevresindeki bir turunu 4.6 yılda tamamlar. Ceres, çok sık rastlanan karbonlu
asteroidlere iyi bir örnektir. Karbonlu asteroidler koyu renkli görünürler. Metal
içeren  silikatlı asteroidler ise oldukça parlak taşsal cisimlerdir. Metalik
olanları ise çok daha büyük cisimlerin artakalan çekirdekleri olabilir.

1977 yılında asteroid kuşağının bir başka üyesi olan Chiron keşfedildi.
Chiron’un çok basık olan yörüngesi nedeniyle Güneş’e uzaklığı, Dünya’nın
Güneş’e olan uzaklığının 8.5 katı ile 18.5 katı arasında değişiyordu. Böylesi
bir değişim asteroidlerden çok kuyruklu yıldızlarda gözlenir. 1988 yılında Chiron
birdenbire parlaklaştı ve çevresinde kuyruklu yıldızlarınkine benzeyen bir gaz
bulutu belirdi. Şimdi bazı astronomlar Chiron’un 100-300 km. çapında bir kuyruklu
yıldız olduğunu düşünürken, bazıları ise onun kuyruklu yıldızlarla asteroidler
arasındaki kayıp halka olabileceğini söylüyorlar. Belki de kuyruklu yıldızlar
yaşlandıkça ve yapılarındaki gaz ve buzları kaybedip büzüldükçe asteroidlere
dönüşüyorlar.

Reklamlar

Posted in ASTRONOMİ | Leave a Comment »

Gezegenlerin anlamları

Posted by BÖÖ Aralık 14, 2006

Yıldız Haritasında Her gezegenin bir anlamı vardır. Bunların kısa anlamlarını şöyle sıralayabiliriz.

 • Güneş Güneş : Güneş ruh ve Özbenliği gösterir. Güneş sistemindeki Tek Yıldızdır. Güneş
  Bilinçlilik demektir. Güneş Anı yönetir. Yaradılışın başını ve özünü
  Dairenin içindeki Nokta sembolü gösterir.
 • Ay Ay : Nefis, İç güdü, Anne, Bilinçaltı, Bellek
  ile alakalıdır. Ay Dünyanın Tek uydusudur. Ay Bilinçaltını yönetir.
  Ayın sembolü Uydu alıcısı gibi Hilal sembolüdür. İçine almayı gösterir.
  Nasılki, Uydu anteni alır ve iletirse. Ay’da alır ve iletir. Ancak
  Ay’ın yüzleri değişir, Tıpkı Duygularımızın sabit kalmadığı gibi,
  hergün başka bir duygu halinde olmamız gibi. Ay bundan dolayı
  Astrolojide Duyguları ve bilinçaltını gösterir.

Çok Tanrılı dinlerde ( paganizim
) Dolunay için şölenler yapılırdı. Birçok Pagan ( hem çok tanrılı
dinden olan ve çok Tanrıya inanan ama tek tanrıya esas alan Din – Pagan
bu dinin mesubu insan ) Ayın dört Fazında özel merasim yapardı. Halen
bu Dine inanan pekçok insan Dünyanın pekçok ülkesinde Yeni Ay’ı,
Dolunay’ı ve diğer iki çeyreğini ( yani ilk dörttebir ve son dörttebir
– ilk çeyrek ve son çeyrek ) kutlanmakta, şölenler düzenlemektedir.

Bu dine inanan insanlar halen Dünyamızda vardır. Şaman Dinine inanan insanların günümüzde Modernize olmuş hali Cadılık‘tır. bkz.
. Cadılar dünyadaki bütün dinleri kabul eder onların Büyü Sanat’larını
uygularlar. Günümüzün modern Cadı’ları Amerikada bir Din kurmayı
başarmış ve Hükümete bunu Bir Din olarak kabul ettirmişlerdir.

İslamiyet öncesi Araplar, Kabe’de 360 Put bulunduruyordu. 360 Put
Dairenin 360° Derecesine Denk düşmekteydi. 360 Put’tan bir tanesi
hepsine hakimdi. Bu Tanrının ismi Hubal‘dı. Hubal Kureyşlilerde Ay Tanrısıydı. Ve Hubal’ın 3 Gelini vardı. Bu tarihsel gerçek HollyWood ( Yani Kutsal Ağaç anlamına geliyor. ) ‘da Dracula Filminde, Draculanın 3 Gelini gösterildi. Daha sonra Van Helsik Filminde Yine Dracula’nın 3 gelini olduğu sunuldu. Charli’nin Melekleri( Charlie’s Angels ) Dizisinde yine bu 3 gelin, 3 melek olarak işlenmiştir.

İşte Hubal’ında eski Kureyşlilerde ( İslamiyet öncesi ) 3 gelini
bulunmaktaydı. Bunlar Kuran-ı Kerim NECM SÛRESİ’inde anılmaktadır. Bu
ayetler Salaman Rüşti ‘nin Meşhur Şeytan Ayet ‘leri Adını verdiği Kitabından Dünyaya yayılmış ve meşhur olmuştur. Bu Ayetler şöyledir;

53 – NECM SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin
başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, Yıldız demektir.
Sûrede başlıca, Kur’an’ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin
yaptığının karşılığını göreceği, Allah’ın kudretinin delilleri konu
edilmektedir.

 • 18. Andolsun ki, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.
 • 19. Siz de gördünüz değil mi Lat ve Uzza‘yı?
 • 20. Üçüncü olarak da öteki Menat‘ı?

NECM SÛRESİ 19 ve 20. Ayet.(E.HAMDİ YAZIR’ın Tercümesi). Bu 3 Gelin
Kuran-ı Kerim’de bu şekilde anılmaktadır. Ay Tanrısı Hubal ismi
geçmemektedir.

Güneş, Ay ve Yıldızlar kelimesi Hz.İbrahim Peygamber soyundan gelen
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Dinlerinin Kitaplarında yer
almaktadır. Bundan dolayı Ay’ın anlamı ve değeri insanlık tarihinin çok
öncesine dayanmakta ve işlenmektedir.

 • Mars Mars: Arzu, Şehvet, Savaş, Elegeçirme, Kazanma, Sahip olma, Erkeklik Arketipi. Mars (mitoloji) ‘ de Savaş Tanrısıdır(Roma), aynı zamanda Yunan mitolojisinde Ares ismi verilir.
 • Jüpiter Jüpiter: Merhamet, Anlayış, Hoşgörü, İnanç, Din, Yargı, Genişleme prensibi.
 • Satürn Satürn: Sağlamlık, Saygı, Ciddiyet, Sorumluluk, Önemseme, Korku, Zaman, Daralma Prensibi.
 • Uranüs Uranüs: Yenilik, Teknoloji, Aykırılık, Farklı olma, Elektrik ve Teknoloji.
 • Neptün Neptün: Hayal Alemi, Yaratıcılık, Mistisizim, Ezoterizm, Görsel Yaratıcılık, ilahi Duygular, Belirsizlik.
 • Pluto Pluto: Transformasyon, Dönüştürme, Güç Kurma, Kontrol etme, Tahakküm etme, Yeraltı Dünyası.

powered by performancing firefox

Posted in ASTRONOMİ | 4 Comments »

EN PARLAK 25 YILDIZ

Posted by BÖÖ Aralık 14, 2006

Aşağıdaki
tabloda yeryüzünden en parlak görünen 25 yıldız listelenmiştir.

Sıra
Adı
Takım
Yıldızı
Kadir
Uzaklık
(IşıkYılı)
0
Güneş
—–
-26.70
500
sn.
1
Sirius
CMa
-1.46
8.5
2
Canopus
Car
-0.72
1170.0
3
Arcturus
Boö
-0.04
910.0
4
Rigil
Cen
0.00
4.2
5
Vega
Lyr
0.03
26.4
6
Capella
Aur
0.08
42.4
7
Rigel
Ori
0.12
910.0
8
Procyon
CMi
0.38
11.4
9
Betelgeuse
Ori
0.50
310.0
10
Achemar
Eri
0.46
85.0
11
AB
Hadar
Cen
0.61
460.0
12
Alteyr
Agl
0.77
16.6
13
Aldebaran
Tau
0.85
68.5
14
Spica
Vir
0.98
257.0
15
Antares
Sco
0.96
326.0
16
Formalhaut
PsA
1.16
21.8
17
Pollux
Gem
1.14
35.9
18
Deneb
Cyg
1.25
1825.0
19
Beta
Crusis
Cru
1.25
424.0
20
Regulus
Leo
1.35
85.0
21
Acrux
Cru
1.41
360.0
22
A
Adhara
CMa
1.50
490.0
23
Shaula
Sco
1.63
275.0
24
Bellatrix
Ori
1.64
360.0
25
Elnath
Tau
1.65
130.0

kaynak:http://www.catamaranvega.com/astro/ek/ek_03.html

powered by performancing firefox

Posted in ASTRONOMİ | Leave a Comment »